Szkolenie sportowe

Oferta skierowana jest do osób zrzeszonych w JKS Olsza.
Szkolenie prowadzimy w 3 sekcjach odpowiadających umiejętnościom, wiekowi oraz aspiracjom jeźdźców. Sekcje podzielone są na grupy max 3 osobowych. Każdy jeździec ma możliwość udziału w zawodach, aby zdobywać doświadczenie startowe. Szkolenie prowadzą doświadczeni instruktorzy, którzy są czynnymi zawodnikami. Treningi odbywają się min 2 razy w tygodniu.

Szkolenie skierowane jest dla osób, które:

  • są członkami JKS Olsza
  • poruszają się minimum w stępie i kłusie
  • chcą trenować regularnie z jednym trenerem min 2 razy w tygodniu
  • chcą startować w zawodach w konkurencjach skoki przez przeszkody i WKKW
  • trwają zapisy do sekcji klubowych

Sekcja Pierwszy Krok ( SPK) – jazda dla jeźdźców którzy ukończyli szkolenie na lonży i stawiają pierwsze kroki samodzielnej jazdy
Sekcja Odznak Jeździeckich ( SOJ)– przygotowanie do egzaminu na odznakę ” Jeżdżę konno” oraz na Brązową Odznakę Jeździecką. Nauka skoków przez przeszkody, samodzielnego poruszania się na parkurze i czworoboku, pierwsze starty w zawodach.
Sekcja Sportu Konnego ( SSK) – sekcja dla jeźdźców posiadających BOJ, przygotowania do egzaminu na Srebrną Odznakę Jeździecką, dalsze starty w zawodach do poziomu klasy L..

 

PRAWIDŁOWYM DOSIADZIE

KOMUNIKACJI
Z KONIEM

SPRZYJAJĄCEJ ATMOSFERZE
I DOBREJ ZABAWIE

BEZPIECZEŃSTWIE

WYZACZENIU CELÓW I ICH REALIZACJI